Nákupní košík
0 Položky
celkem 0 Kč

Obchodní podmínky
Obchodní podmínky internetového obchodu

Všeobecná ustanovení
Vymezení pojmů
Ochrana osobních údajů kupujícího
Objednávka a uzavření kupní smlouvy
Doprava a platba zboží
Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)
Záruční podmínky
Reklamační řád
Než pošlete baterii na reklamaci
Likvidace vyřazené baterie
Závěrečná ustanovení


Všeobecná ustanovení
1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li, smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb. a zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb.. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše v platném znění. „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“
2. Odesláním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
3.Zboží, označené skladem máme na jednom z našich skladů a je ihned možné začít s jeho přípravou. V určitých případech se může stát, že dodání zboží ze skladu na naši pobočku nebo odeslání může trvat 24 - 72 hodin.
Zboží, označené na objednávku běžně skladem nedržíme z důvodu malé frekvence obratu a tím staří produktu a jeho dodací doba je obvykle do 3 pracovních dnů.
Zboží, označené není skladem je v objednání a bude skladem v nejkratším možném čase.

Vymezení pojmů
1. Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.
2. Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
3. Spotřebitel (kupující) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
4. Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto okamžiku mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Ochrana osobních údajů kupujícího
1. Prodávající je správcem osobních údajů a zavazuje se, že veškeré osobní údaje kupujícího, které získal při jeho registraci a objednávce bude zpracovávat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, a v souladu s nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, a tyto osobní údaje využije pouze pro svou vlastní potřebu v souvislosti s plněním svých právních závazků vyplývající ze smlouvy o koupi zboží, tj. vyřízení objednávek, reklamací, případně k zasílání newsletteru a obchodních novinek. Krom případů, kdy mu poskytnutí osobních údajů kupujícího ukládá zákon nebo rozhodnutí příslušného orgánu státní správy.
2. Kupující tímto prohlašuje, že vyplněním a potvrzením formuláře " Nákupní košík " souhlasí, ve smyslu §5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., se zpracováním všech svých osobních údajů poskytnutých prodávajícímu.
3. Práva kupujícího ve vztahu k ochraně jím poskytnutých osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění a nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016.
4. Kupující se zavazuje vyhovět případným požadavkům prodávajícího na získání dalších údajů ze strany kupujícího za účelem ověření správnosti, úplnosti a pravdivosti údajů uvedených kupujícím ve formuláři " Nákupní košík ".
5. Prodávající k rozesílání newsletterů a obchodních novinek zpracovává pouze Vaší emailovou adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je váš souhlas, který nám poskytujete při vyplnění registračního formuláře a který můžete kdykoli odvolat. V případě, že při nákupu zboží přes eshop nebo na našich prodejnách, bude vystaven doklad na odběratele, budou tyto osobní údaje poskytnuty zpracovateli, tj. externí účetní firmě. Nikomu dalšímu osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy
1. Veškeré objednávky, učiněné prostřednictvím internetového obchodu, jsou závazné.
2. Odeslaná objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká a je platná v okamžiku potvrzení objednávky prodávajícím tj. okamžik, kdy je: registrovanému či neregistrovanému zákazníkovi (kupujícímu) doručen e-mail s potvrzením a stavem objednávky.
3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
4. Ceny zboží jsou uvedeny s DPH a bez DPH a jsou vyznačeny u jednotlivých položek produktů.
5. Ceny za dopravu, příp. další poplatky si kupující může ověřit na stránce doprava a platba. Před odesláním objednávky bude celková cena zboží a dopravy vypočtena včetně DPH, a zákazník odsouhlasí odesláním objednávky konečnou cenu zboží včetně dopravy a všech případných poplatků.
6. Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího v okamžiku zaplacení kupní ceny a jeho převzetím.
7. Vyplněním a odesláním objednávkového formuláře dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

Doprava a platba zboží
1. Informace o způsobu či termínu dodání a placení zboží objednané přes nákupní košík je definováno v sekci doprava a platba.
2. Pokud je přednastavená doprava a platba nakupujícímu nevyhovující nebo obsah či množství objednaného zboží větší než daný dopravce je schopen dopravit či výši dobírky převzít, je tato situace řešena individuálně.

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)
1. Kupující (spotřebitel) má právo na základě ustanovení odstavce 7 § 53 zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí zboží poslat zpět prodávajícímu v uvedené zákonné lhůtě - předpokladem je nejprve kontaktovat telefonicky či emailem prodávajícího o rozhodnutí vrácení zboží dle ustanovení odstavce 7 § 53 zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku. Po vzájemné dohodě přistoupí kupující k doručení vraceného zboží prodávajícímu (kdy určující je datum odeslání) např. pokud jste zboží obdrželi 1.6.2010 je poslední den odeslání 15.6.2010). Po obdržení vráceného zboží prodávající nejpozději do 30 dnů zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.
2. V případě, že žádáte o výměnu zboží nebo vrácení peněz (viz. odst. 1), zašlete nám výrobek zpět bez známek používání, nepoškozený, v původním obalu spolu s kopií daňového dokladu a záručním listem (pokud byl přiložen).
3. Při zasílání zpět volte vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě. Vracené zboží zároveň doporučujeme pojistit.
4. Zboží poškozené při přepravě v důsledku volby nevhodného obalu nelze vyměnit nebo za takové zboží žádat vrácení peněz.
5. Zákazníkovi bude vrácena částka zaplacená za zboží ponížená o náhradu za skutečně vynaložené náklady dodavatele spojené s vrácením zboží (§53 Občanského zákoníku). Náklady spojené s vrácením zboží hradí zákazník. Zákazník nesmí zaslat zboží na dobírku. Při zaslání zboží na dobírku necháme zboží vrátit zpět.
6. Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 8 § 53 zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů od kupní smlouvy na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele, na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, na dodávku novin, periodik a časopisů, spočívajících ve hře nebo loterii.

Záruční podmínky
1. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními Občanského zákoníku, činí tedy 24 měsíců s výjimkami stanovenými zákonem. Naše firma prodlužuje tuto záruční dobu o 12 měsíců. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravně.
2. Garantovaná záruční doba 36 měsíců platí pro konečného spotřebitele, pro podnikatele (při nákupu na IČ) platí záruční doba 24 měsíců, není-li výrobcem záruční doba na dané zboží jiná. Případné reklamace budou do 30 dnů od převzetí prodávajícím vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu a právním řádem platným v ČR.

Reklamační řád
1. Tento reklamační řád je v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen " občanský zákoník ") a č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky uplatněna spotřebitelem. Je-li kupujícím podnikatel, pak v souladu s ustanovením č. 513/91 Sb., obchodního zákoníku.
2. Zboží doporučujeme reklamovat po telefonické či písemné dohodě, anebo přímo v provozovně prodávajícího, urychlíte tím její průběh. Adresa provozovatele eshopu - sídla firmy uvedená v sekci kontakt je pouze fakturační adresou. Nezapomeňte, že autobaterie nebo nalité motobaterie obsahují nebezpečné látky (kyselinu sírovou) a lze jej zasílat jen firmou Toptrans, výpočet ceny dopravy lze najít na jejich stránkách www.toptrans.cz. Reklamované zboží nikdy nezasílejte na dobírku, takto zaslané zboží necháme zaslat zpět. K reklamovanému zboží přibalte kopii daňového dokladu a záruční list (pokud byl ke zboží dodán). Zboží na reklamaci posílejte nejlépe v původním obalu, dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Náklady spojené se zasláním zboží k reklamaci platí kupující.
3. V případě kladného posouzení reklamace Vás budeme telefonicky či písemně kontaktovat o způsobu vyřízení reklamace neopravitelného zboží (zasláním nového zboží nebo vrácením peněz). Náklady na zaslání nového zboží nebo vrácení peněz kladně posouzené reklamace platí prodávající.
4. Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého uplynula dnem uplatnění reklamace záruční doba. Dále na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Za vadu nelze považovat změnu materiálu úměrnou délce užívání ani závady způsobené nesprávnou údržbou a nesprávným používáním výrobku. Při posouzení reklamace jako zamítnutá, Vám bude vystaven reklamační protokol a spolu s ním, bude zboží zasláno zpět spotřebiteli na jeho vlastní náklady.
5. V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz . Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
6. Pokud zákazník obdržel jiný výrobek, než si objednal (neúmyslná záměna při balení výrobku), nebo obdržel výrobek vadný, nejprve telefonicky nebo písemně kontaktuje prodávajícího a po dohodě nám jej zašle zpět nepoužitý, nepoškozený a v původním obalu spolu s daňovým dokladem a záručním listem (pokud byl ke zboží dodán). Bezplatně Vám zašleme výrobek správný resp. nezávadný.
7. Při zasílání zpět zvolte vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě. Zákazník doručí reklamované zboží na vlastní náklady a riziko na adresu provozovny prodávajícího.
8. Víme, že autobaterie jsou potřebnou věcí každodenního života a proto se snažíme reklamace vyřizovat v co nejkratším možném čase.

Než pošlete baterii na reklamaci:
Doporučení prodávajícího: Pokud Vám baterie nestartuje, nejprve se ujistěte, že Váš vůz má v pořádku elektrickou soustavu. V 98% přijatých reklamací je příčinou nesprávné dobíjení baterie nebo vysoký odběr proudu vozidla. Překontrolování těchto hodnot na vozidle trvá asi 5 minut a bude Vás stát méně peněz, než zaslat takto vybitou baterii dopravcem k nám. V takovém to případě baterii nabijeme, přeměříme, vystavíme reklamační protokol s vyjádřením a zašleme k Vám na Vaše náklady + náklady spojené s nabitím baterie (2Kč/Ah).

Likvidace vyřazené baterie
Vyřazená baterie podléhá zpětnému odběru! O likvidaci Vaší vyřazené baterie se bezplatně postará naše firma ve smyslu zákona č.185/2001 Sb. v platném znění § 38 o povinosti zpětného odběru olověných akumulátorů. Vyřazené akumulátory a baterie můžete odevzdat na našich pobočkách.

Závěrečná ustanovení
1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
2. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
3. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v nákupním košíku internetového obchodu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 26.10.2017